Przeskocz do treści

Badanie ojcostwa w ratach

Pro­ponu­je­my rozłoże­nie płat­noś­ci za test na ojcost­wo na dogodne raty. Mamy wprowad­zony przy­jazny sys­tem ratal­ny dos­tosowany do usług medy­cznych. Umożli­wiamy rozłoże­nie płat­noś­ci na dogodne raty. 

Zadz­woń do nas, aby dowiedzieć się więcej o rat­ach 881 378 486

.jak-to-dziala-baner

Test ojcostwa na raty - MediRatyMinimum formalności

Wszelkie for­mal­noś­ci załatwiamy na tele­fon i kore­spon­den­cyjnie dlat­ego możesz zro­bić wszys­tko bez wychodzenia z domu. Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami. W cza­sie roz­mowy tele­fon­icznej zostanie określona Two­ja zdol­ność kredy­towa a w późniejszym ter­minie otrzy­masz umowę kredy­tową. Wszys­tko to trwa nie dłużej niż 3 dni robocze.


Zobacz też:


Zadzwoń terazZadzwoń teraz