Przeskocz do treści

Kup zestaw do testu ojcostwa w aptece

Zestaw do testu ojcostwaNasze zestawy do pobra­nia próbek do tes­tu na ojcost­wo dostęp­ne są w wybranych aptekach- w Gdańsku i Starog­a­rdzie Gdańskim. Adresy aptek sprawdzisz tutaj »

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa w postaci wymazów z policz­ka pobiera się łat­wo, szy­bko i zupełnie bezboleśnie. Z powodze­niem moż­na pobrać je od siebie i dziec­ka w warunk­ach domowych. Zobacz jak praw­idłowo pobrać próbki »

Służy do tego spec­jal­ny zestaw pobran­iowy, który zaw­iera wszys­tkie niezbędne ele­men­ty do pobra­nia próbek DNA: sterylne wymazów­ki, jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki, szczegółową instrukcję oraz doku­men­ty zle­ca­nia bada­nia i kop­ertę zwrot­ną. Czy­taj więcej o zestawie »

Pobrane prób­ki moż­na odesłać do lab­o­ra­to­ri­um pocztą. Jest to bez­pieczne i zwyk­le nawet kilkud­niowy trans­port nie wpły­wa na jakość próbek a co za tym idzie — na wynik tes­tu na ojcost­wo. Czy­taj więcej o prze­chowywa­niu u trans­porcie próbek »


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!eurogen_adres_stopka_banner_04

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz