Przeskocz do treści

Jak zlecić test ojcostwa

Możesz umówić się na test ojcost­wa w przy­chod­ni kon­tak­tu­jąc się z nami codzi­en­nie od 7.00 do 23.00 oraz w week­endy i świę­ta od 8.00 do 21.oo. Jeśli chcesz samodziel­nie pobrać prób­ki w domu, wystar­czy, że zamówisz wysyłkowy zestaw domowy (prób­ki moż­na później odesłać pocztą). Test do celów pry­wat­nych możesz zle­cić anon­i­mowo (bez danych osób badanych) lub z danymi. 

Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek, to znaczy, że nie odpła­ca­ją za drugą anal­izę, jeżeli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wydanie wyniku (prób­ki będą nieod­powied­niej jakości).

Umów się na badanie ojcostwa w przychodni w Gdańsku

Zadz­woń do nas   881 378 486  Wyślij wiado­mość biuro@eurogen.pl   Poroz­maw­iaj z nami  Czat

Badanie możesz umówić również przez nasza stronę inter­ne­tową klika­jąc tutaj. Wiz­y­ty umaw­iamy szy­bko, nawet w tym samym dniu. Dzię­ki pobra­niu próbek przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el medy­czny zyskasz pewność, że prób­ki zostaną pobrane praw­idłowo i będą praw­idłowo prze­chowywane przed odesłaniem do lab­o­ra­to­ri­um. Na miejs­cu w przy­chod­ni możesz także ode­brać oso­biś­cie wynik bada­nia..

Centralny Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “Aksamitna”

AdresGdańsk, ul. Aksamit­na 1  Godziny otwar­cia: Pn-Pt 8.00 – 17.00

Sprawdź opinie na znanylekarz.pl

Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia Lekarska “Jasień”

AdresGdańsk, ul. Kar­tus­ka 404  Godziny otwar­cia: Pn-Pt 7.00 – 10.00

Sprawdź opinie na znanylekarz.pl

 

Pobierz próbki samodzielnie w domu za pomocą wysyłkowego zestawu

kup-domowy-zestaw_31Wysyłamy go na dowol­ny adres (dyskret­nie, również do paczko­matu i za granicę). Zestaw możesz kupić przez stronę inter­ne­tową (klika­jąc w obrazek obok) lub kon­tak­tu­jąc się z nami. Zestawy są dostęp­ne również na miejs­cu w przy­chod­ni­ach i w aptekach SPRAWDŹ ADRESY APTEK » .

.


Przeczy­taj też:

 

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz