Przykładowy wynik anonimowego testu ojcostwa

Anon­i­mowy test na ojcost­wo nie wyma­ga podawa­nia danych osobowych osób badanych. Poniżej zna­j­du­je się przykład­owe wyni­ki anon­i­mowego tes­tu — potwierdza­ją­cy oraz wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo.

Dane na wyniku testu ojcostwa

  • Oso­by badane: “Dom­nie­many ojciec“i “Dziecko” — bez danych osobowych
  • Pro­file gene­ty­czne
  • Słow­na inter­pre­tac­ja rezul­tatu
  • Pod­pisy i pieczę­cie osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badanie

Przykładowy wynik anonimowego testu ojcostwa — wykluczenie i potwierdzenie

Kliknij aby pow­ięk­szyć zdję­cia

Na przykład­owych wynikach przed­staw­ionych na naszej stron­ie inter­ne­towej są nieprawdzi­we dane osobowe oraz losowe licz­by.

Zobacz też:

Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 23.00 w tygod­niu i od 8.00 do 21.00 w week­endy i w świę­ta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

 


Zadzwoń teraz