Przeskocz do treści

Przykładowy wynik testu ojcostwa z danymi osobowymi

Wynik tes­tu na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi może być wyko­rzys­tany jako dowód wstęp­ny w spraw­ie sądowej o ali­men­ty czy o ustal­e­nie ojcost­wa. Zapew­ni­amy dyskrecję i ochronę danych osobowych. Dane osobowe zosta­ją wyko­rzys­tane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia bada­nia i wys­taw­ienia wyniku.

Ważne: Nigdy nie potwierdza­my real­iza­cji bada­nia, a wszelkie infor­ma­c­je o jego prze­biegu udzielamy wyłącznie dzwoniąc na numer tele­fonu lub pisząc adres e‑mail podany w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia, po wcześniejszym potwierdze­niu “hasła bez­pieczeńst­wa”. Hasło to jest wpisy­wane w for­mu­la­rzu zlece­nia przez osobę zle­ca­jącą badanie.

Przykładowe wyniki — wykluczenie i potwierdzenie ojcostwa

Kliknij, aby pow­ięk­szyć zdjęcie

Na przykład­owych wynikach przed­staw­ionych na naszej stron­ie inter­ne­towej są nieprawdzi­we dane osobowe oraz losowe liczby.

Jakie dane znajdują się na wyniku

  • Imię i nazwisko osób badanych
  • Data urodzenia osób badanych
  • Data pobra­nia i otrzy­ma­nia próbek
  • Pro­file gene­ty­czne osób badanych
  • Słow­na inter­pre­tac­ja wyniku
  • Pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test

Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz