Przeskocz do treści

Ekspresowy wynik — test na ojcostwo w 48 h

Test na ojcostwo w 48 hOdpowiedź o bio­log­iczne ojcost­wo moż­na poz­nać już w…48 godzin! Badanie Express jest najlep­szym rozwiązaniem jeśli zależy Ci na bard­zo szy­bkim i pewnym ustal­e­niu ojcostwa. 

Jak zrobić szybki test na ojcostwo

Prób­ki do tes­tu na ojcost­wo możesz pobrać w przy­chod­ni w Gdańsku lub samodziel­nie za pomocą wysyłkowego zestawu. Nasze zestawy dostęp­ne są również na miejs­cu w przy­chod­ni i w aptekach. Wymazy z policz­ka pobiera się łat­wo i szy­bko (około 20 sekund na jed­ną osobę). Wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia zaz­nacz opcję Bada­nia Express 48 h. Czas 48 h lic­zony jest od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um (zwyk­le jest to następ­ny dzień roboczy po pobraniu).

Szybki test na ojcostwo daje pewny wynik

Nieza­leżnie od tego czy na rezul­tat anal­izy będziemy czekać 48 godzin czy 5 dni będzie on tak samo wiary­god­ny. Ekspre­sowy test na ojcost­wo jed­noz­nacznie i pewnie potwierdza bądź wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo mężczyzny wzglę­dem dziecka.

Wynik testu ojcostwa przez telefon

To jest zde­cy­dowanie najszyb­szy sposób na poz­nanie rezul­tatu anal­izy. Jed­nocześnie wynik możesz otrzy­mać na maila i lis­tem na wskazany adres (również w opcji dyskret­nej, bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um na kop­er­cie). Wszys­tkie te opc­je możesz wskazać w for­mu­la­rzu zlece­nia badania.


Zobacz też:

Zadzwoń i zapytaj o badanie w 48 h!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 

Testy na ojcost­wo Gdańsk, Badanie ojcost­wa Gdy­nia, Ustal­e­nie ojcost­wa Sopot, Test DNA na ojcost­wo Wejherowo, Bada­nia DNA na ojcost­wo Starog­a­rd Gdański


Zadzwoń terazZadzwoń teraz